ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ

Τον Χειμώνα οι ελιές, εκτός από τις απρόβλεπτες φετινές ζημιές από παγετό και χιονοπτώσεις, κινδυνεύει και από διάφορες ασθένειες. Οι κυριότερες από αυτές, καθώς και τα μέτρα προστασίας τους, είναι οι ακόλουθες:

 Καρκίνωση ή Βακτηρίωση της Ελιάς

(Pseudomonas savastanoi)

Το κυριότερο σύμπτωμα της ασθένειας είναι τα εξογκώματα (καρκινώματα) στα κλαδιά, στους βραχίονες και στον κορμό. Το βακτήριο όταν επικρατεί υγρός ή βροχερός καιρός μεταφέρεται από τα καρκινώματα σε πρόσφατες πληγές και προκαλεί νέες μολύνσεις. Η ποικιλία Κορωνέϊκη (ψιλολιά), κύρια καλλιεργουμένη ποικιλία της Κρήτης, είναι ιδιαίτερα ευπαθής στο βακτήριο αυτό.
-Να αποφεύγεται το ράβδισμα και το κλάδεμα των ελαιοδέντρων με υγρό ή βροχερό καιρό. -Όπου διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές, ιδιαίτερα σε νεαρά δέντρα, να γίνεται εξυγίανση με αφαίρεση, απομάκρυνση και κάψιμο των προσβεβλημένων κλαδιών. Το κλάδεμα των δέντρων πρέπει να γίνεται με ξηρό καιρό. Τα εργαλεία πρέπει να απολυμαίνονται τακτικά και οι μεγάλες τομές να καλύπτονται με πυκνό βορδιγάλειο πολτό. Μετά από κλάδεμα, χαλαζόπτωση ή παγετό καλό είναι να γίνεται άμεσα, προληπτικός ψεκασμός με χαλκούχα σκευάσματα. Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται το κάψιμο των κλαδιών κατά τους θερινούς μήνες.


Ξυλοφάγα έντομα της Ελιάς

( Φλ ο ι ο φ ά γ ο ς  &  φ λ ο ι ο τ ρ ί β η ς )

Οι σκολύτες προσβάλλουν κυρίως εξασθενημένους ή ξηρούς κλάδους. Σε αυξημένους πληθυσμούς μπορούν να προσβάλλουν και ζωηρούς κλαδίσκους.
Αντιμετωπίζονται κυρίως με καλλιεργητικά μέτρα. Η διατήρηση της ευρωστίας των ελαιοδέντρων με κατάλληλο κλάδεμα, λίπανση και πότισμα μειώνει τον κίνδυνο προσβολών ενώ ή έγκαιρη αφαίρεση, απομάκρυνση και κάψιμο των ξηρών και ημίξηρων κλάδων το αργότερο μέχρι τις αρχές Μαρτίου μειώνει τις πιθανές εστίες μόλυνσης.

 Λεκάνιο, καπνιά και λειχήνες

Αναπτύσσονται σε ελαιώνες υγρών περιοχών και σε δέντρα με πυκνή βλάστηση. Κατάλληλο κλάδεμα που εξασφαλίζει στα δέντρα επαρκή αερισμό και φωτισμό, μειώνει τον κίνδυνο σοβαρών προσβολών από το κύριο αίτιο της καπνιάς, το λεκάνιο, αφού η καπνιά αναπτύσσεται πάνω στα μελιτώδη εκκρίματά του. Ο ψεκασμός με χαλκούχα σκευάσματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα βοηθά στην προστασία των δέντρων από την καπνιά και στην αποκόλληση των λειχήνων.

 
Διατήρηση φυσικής βλάστησης - Καλοκόρη

Μην καταστρέφετε την ξινήθρα (Oxalis sp.), δεν είναι επιζήμιο ζιζάνιο. Προστατεύει τα επικλινή εδάφη από τη διάβρωση, συγκρατεί τα νερά της βροχής και ανταγωνίζεται τα άλλα ζιζάνια. Στους ελαιώνες πρέπει να αποφεύγεται η καταστροφή της αυτοφυούς βλάστησης πριν από τα τέλη Μαρτίου, ιδιαίτερα στις περιοχές που ενδημεί η καλόκορη. Η διατήρηση της αυτοφυούς βλάστησης, στην οποία η καλόκορη τρέφεται κατά προτίμηση, καθυστερεί τη μετακίνηση του εντόμου στην ελιά στα ευαίσθητα αρχικά στάδια έναρξης της άνθησης.